ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โฮมเพจ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
               

แบบฟอร์มงานทะเบียน

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา

ที่ยืนยันสิทธิ 

(ชำระเงิน ลงทะเบียน ผ่านธนาคาร )

วันที่ 24 มีนาคม 2564 (เวลา 16.30 น.)

                

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  

ระดับชั้น  ปวช.  (โควตา)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ สาขางาน   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างยนต์ จักรยานยนต์ฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างกลโรงงาน แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างเชื่อมโลหะ ผลิตภัณฑ์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 ช่างซ่อมบำรุง ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
 การจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 

 ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ปวช. (โควตา)

 สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง   ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ทวิภาคี ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม   เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงฯ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ฯ การจัดการคลังสินค้า ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  

ระดับชั้น  ปวส. พื้นฐาน ม.6 (โควตา)

สาขาวิชา ประกาศรายชื่อ  สาขางาน ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ ม. 6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล  ม.6  ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคการผลิต แม่พิมพ์โลหะ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีงานเชื่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
โยธา โยธา ม.6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
เทคนิคอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์ฯ ม. 6 ปริ้นบัตรลงทะเบียน

ประกาศรายรายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  

ระดับชั้น  ทล.บ. (เทคโนโลยียานยนต์) โควตา

   สาขาวิชา  ประกาศรายชื่อ  สาขางาน   พิมพ์บัตรลงทะเบียน
เทคโนโลยียานยนต์ ทคโนโลยียานยนต์    พิมพ์บัตรลงทะเบียน

 

Student Information System student, student

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

สถิติเยี่ยมชม

35553