ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โฮมเพจ งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

แบบฟอร์มงานทะเบียน

แบบฟอร์ม นักศึกษาปริญญาตรี ทล.บ.

Activity

แจ้ง นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์ สมัครเรียน

รอบโควตาและรอบปกติ

ต้องสมัคร ออนไลน์ก่อน 

สมัครออนไลน์ รอบโควตา 29 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65

สมัครออนไลน์ รอบปกติ  21 ก.พ.  - 14 มี.ค.  65

พิมพ์ใบสมัคร พร้อมลักฐานการสมัคร มายื่นที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ยื่นสมัคร โควตา วันที่ 22 -31 มกราคม 2565

ยื่นสมัคร  รอบปกติ วันที่ 5-14 มีนาคม 2565

เวลา 8.00 น. - 16.30 น.  (ไม่เว้น วันหยุดราชการ)

ห้อง ทะเบียน 

ข้อผิดพลาด ที่พบบ่อย คือ

1. นักเรียน ที่สมัคร ปวส. วุฒิที่จบ ไม่ตรงสาขาที่สมัคร

แบบนี้ นักเรียน ต้องสมัครเรียนเป็น ม.6 หรือเทียบเท่า

2.  สมัครเรียน โควตา เกรดเฉลี่ย ไม่เป็นไปตามประกาศ

 

 

 

 

 

Student Information System student, student

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

บัตรลงทะเบียน 2/2564 (กรณี ที่เข้า ศธ. ออนไลน์ ไม่เป็น)

StatisticCounter

166701